Den officiella logotypen för Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022: Att skydda den globala näringenInledning: Världsdagen för livsmedelssäkerhet
World Food Safety Day är en årlig uppmärksamhetsdag som skapats av FN och som firas den 7 juni varje år. Dagen instiftades 2019 för att hjälpa till att utbilda människor om vikten av livsmedelssäkerhet och den viktiga roll den spelar för att upprätthålla en hälsosam och säker global livsmedelsförsörjning. Huvudsyftet med World Food Safety Day är att öka medvetenheten om behovet av förbättrade metoder för livsmedelssäkerhet och att skydda planetens resurser så att alla kan få tillgång till den näring de behöver.

Den officiella logotypen för Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022
Logotypen för 2022 års World Food Safety Day är nu tillgänglig, och den sammanfattar det viktiga budskapet att det bör vara en prioritet för alla att skydda den globala näringen. Logotypen föreställer en sol som går upp över ett jordklot, med orden "Safeguarding Global Nutrition" skrivna i fetstil och versaler. Solen symboliserar hopp och en ny era av global livsmedelssäkerhet, och jordklotets cirkel återspeglar vikten av att ta ett samordnat grepp för att hantera utmaningarna med livsmedelssäkerhet.

Livsmedelssäkerhetens inverkan
Årets tema för Världsdagen för livsmedelssäkerhet understryker vikten av livsmedelssäkerhet för att ge alla tillgång till näringsrik och säker mat. Säkra livsmedel är avgörande för att människor i hela världen ska få den näring de så väl behöver, eftersom osäkra livsmedel kan leda till allvarliga hälsoproblem som livsmedelsburna sjukdomar, undernäring och till och med dödsfall. Om livsmedel inte skyddas mot kontaminering eller förskämning kan det dessutom leda till ekonomiska förluster på grund av bortkastade livsmedel.

Initiativ för livsmedelssäkerhet
Världshälsoorganisationen (WHO) leder det globala arbetet med att förbättra livsmedelssäkerheten och se till att alla har tillgång till säkra och näringsrika livsmedel. WHO samarbetar med regeringar, icke-statliga organisationer och branschpartner för att främja program, riktlinjer och bästa praxis för livsmedelssäkerhet runt om i världen. De arbetar också för att öka medvetenheten om farorna med förorenade livsmedel och hur man kan förhindra det.


Den nya logotypen för World Food Safety Day 2022 är en viktig påminnelse om att vi måste vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till säkra, hälsosamma och näringsrika livsmedel. Alla, från jordbrukarna som odlar maten till konsumenterna som köper den, har en roll att spela för att skapa ett tryggt och säkert livsmedelssystem. Med rätt initiativ och engagemang från alla intressenter kan vi se till att alla har tillgång till säker och näringsrik mat.