Var med och fira livsmedelssäkerhetsdagen 2022: Se till att morgondagen blir säkrare för alla!Inledning

Food Safety Day firas varje år den 7 juni för att uppmärksamma och ge viktig information om vikten av livsmedelssäkerhet. Varje år drabbas miljontals människor av sjukdomar som orsakats av konsumtion av kontaminerade livsmedel. Världshälsoorganisationen uppskattar att 1 av 10 personer blir sjuka varje år på grund av kontaminerade livsmedel, vilket resulterar i 420 000 dödsfall. Livsmedelssäkerhetsdagen bidrar till att öka medvetenheten om de åtgärder som krävs för att garantera säker produktion, beredning och förvaring av livsmedel. Det är en dag då världssamfundet kan samlas för att fira de framsteg som gjorts inom livsmedelssäkerhet och se fram emot en säkrare morgondag för alla.

Vad är livsmedelssäkerhet?

Livsmedelssäkerhet är en folkhälsofråga som fokuserar på att säkerställa att livsmedel är fria från kontaminering innan de konsumeras. Det innebär en rad olika steg, t.ex. korrekt hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Det handlar också om att övervaka verksamheten för att identifiera eventuella risker och vidta åtgärder för att minimera dessa risker.

Varför är livsmedelssäkerhet viktigt?

Livsmedelssäkerhet är ett viktigt ämne för alla. Att konsumera osäkra eller förorenade livsmedel kan leda till allvarliga hälsorisker som matförgiftning, allergier och infektioner. Konsekvenserna av livsmedelsburna sjukdomar kan vara allvarliga och i vissa fall till och med dödliga. Enligt Världshälsoorganisationen är osäkra livsmedel en av de fem största globala folkhälsoriskerna. Genom att förstå principerna för livsmedelssäkerhet och följa lämpliga rutiner för tillagning och förvaring av livsmedel kan man skydda sig själv och sin familj från potentiella livsmedelsburna sjukdomar.

Firande av livsmedelssäkerhetsdagen 2022

Food Safety Day 2022 kommer att hållas den 7 juni och är ett tillfälle att uppmärksamma de framsteg som har gjorts inom livsmedelssäkerhet. Det är också en chans att reflektera över de utmaningar som återstår och att förnya vårt åtagande att skapa ett livsmedelssystem som är både säkert och näringsrikt för alla.

Temat för livsmedelssäkerhetsdagen 2022 är "En säkrare morgondag för alla". Genom utbildning, policyer och regler kan människor arbeta tillsammans för att skapa en säkrare livsmedelsförsörjning för alla.

Dagens firande kommer att fokusera på att lyfta fram de positiva steg som har tagits för att förbättra livsmedelssäkerheten. Detta inkluderar att utbilda människor om behovet av säkra metoder för livsmedelshantering, genomföra inspektionsprocesser och fastställa standarder för jordbruksproduktion och tillverkningsprocesser.Livsmedelssäkerhetsdagen är ett utmärkt tillfälle att fira de framsteg som har gjorts inom livsmedelssäkerhet och att arbeta för en säkrare framtid för alla. Den 7 juni kan du tillsammans med oss uppmärksamma vikten av livsmedelssäkerhet och den roll som vi alla spelar för att skydda oss själva och våra nära och kära från livsmedelsburna sjukdomar. Tillsammans kan vi se till att alla har tillgång till säkra och hälsosamma livsmedel.