Fira den nya världsdagen för livsmedelssäkerhet 2021: Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet!Inledning
Livsmedelssäkerhet är en oumbärlig del av en balanserad och näringsrik kost. Livsmedelsburna sjukdomar kan få allvarliga hälsokonsekvenser, så det är viktigt att se till att de livsmedel vi konsumerar är säkra och inte kontaminerade. Inrättandet av Världsdagen för livsmedelssäkerhet ger möjlighet att öka medvetenheten om vikten av livsmedelssäkerhet och öka kunskapen om och förståelsen för hur man kan förebygga livsmedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall.

Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet
Förenta nationerna (FN) har utnämnt den 7 juni till Världsdagen för livsmedelssäkerhet (WFSD) för att ta upp livsmedelssäkerhet på global nivå. WFSD inrättades av FN 2018 som ett erkännande av behovet av att regeringar, industrin, civilsamhället och enskilda individer alla tar ansvar för att förbättra livsmedelssäkerheten och skydda allmänheten från livsmedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall som kan förebyggas. Det är viktigt att notera att livsmedelssäkerhet inte bara handlar om att förebygga livsmedelsburna sjukdomar, utan också om att hantera frågor som miljöskydd, hållbarhet och kostval.

Fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2021
Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2021 uppmuntrar människor runt om i världen att fira de framsteg som har gjorts för att förbättra livsmedelssäkerheten, samt att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten i sina samhällen. Det finns många sätt att engagera sig och visa sitt stöd för Världsdagen för livsmedelssäkerhet. Enskilda personer kan till exempel:

- Utbilda sig själv och andra om vikten av livsmedelssäkerhet och behovet av att förebygga livsmedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall
- Lära sig mer om hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion
- Var uppmärksam på dina kostval, inklusive att säkerställa att all mat du äter kommer från tillförlitliga källor
- Delta i lokala folkhälsoaktiviteter som syftar till att öka livsmedelssäkerheten i ditt samhälle
- Stöd arbetet i organisationer som arbetar för att förbättra standarderna för livsmedelssäkerhet


Det är viktigt att alla tar ansvar för att förbättra livsmedelssäkerheten och skydda allmänheten från livsmedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall som kan förebyggas. Världsdagen för livsmedelssäkerhet är ett tillfälle att samlas för att uppmärksamma vikten av livsmedelssäkerhet och vidta åtgärder för att se till att alla har tillgång till säkra och näringsrika livsmedel. Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet och vidta åtgärder för att göra skillnad idag!