Var med och fira den nya internationella säkerhetsdagen 2023: Tillsammans bygger vi en ännu säkrare framtid!Inledning

Säkerhet är viktigt i alla aspekter av våra liv. Varje dag inträffar olyckor och skador runt omkring oss på grund av bristande säkerhet. Säkerhet handlar inte bara om fysisk säkerhet utan även om mental hälsa, cybersäkerhet och internetsäkerhet. För att öka medvetenheten om vikten av säkerhet har World Safety Organization (WSO) skapat ett nytt globalt initiativ kallat "New World Safety Day" som kommer att firas för första gången den 7 juni 2023.

Vad är New World Safety Day?

World Safety Organization (WSO) är en internationell icke-statlig organisation med säte i Amsterdam, med uppdrag att främja säkerhetsmedvetenhet bland individer och organisationer runt om i världen. Organisationen grundades 2020 som ett svar på det växande antalet undvikbara skador och dödsfall världen över, i syfte att skapa en säkrare framtid. För att bygga vidare på dessa ansträngningar har WSO lanserat en ny World Safety Day, som kommer att hållas varje år den 7 juni.

Syftet med New World Safety Day

Syftet med New World Safety Day är att skapa en global atmosfär av säkerhet och medvetenhet bland individer, samhällen och organisationer. Dagen syftar till att uppmuntra människor att ta ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor och skador. Dagen kommer också att belysa brister i säkerhetshanteringssystem, till exempel otillräcklig riskidentifiering och riskkontroll. Genom detta initiativ hoppas WSO kunna öka allmänhetens säkerhetsmedvetande och skapa effektiva säkerhetsmekanismer som kan tillämpas inom olika sektorer i samhället.

Aktiviteter du kan göra för att fira den nya internationella säkerhetsdagen

1. Volontärarbeta med att hålla säkerhetskurser i ditt samhälle.

2. Delta i en befintlig "säkerhetsdag" i din stad eller anordna en egen.

3. Delta i onlineforum och diskussioner om säkerhetsfrågor.

4. Uppmuntra dina vänner, familj och kollegor att uppmärksamma New World Safety Day.

5. Ta kontakt med beslutsfattare i ditt samhälle för att säkerställa att korrekta säkerhetsprotokoll implementeras.

6. Utbilda dig själv om vikten av säkerhet och dela sedan med dig av dina kunskaper till andra.

7. Skapa en kortfilm eller dokumentär om en säkerhetsfråga och skicka in den till en videodelningsplattform på nätet.

8. Delta i eller organisera ett välgörenhetsevenemang för att samla in pengar till säkerhetsinitiativ.New World Safety Day är ett viktigt initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av säkerhet. Genom att delta i aktiviteter som att frivilligt undervisa i säkerhetskurser och öka medvetenheten om frågor som rör säkerhet, kan vi alla bidra till att göra våra samhällen säkrare och hälsosammare. Vi inbjuder dig att vara med och fira New World Safety Day den 7 juni 2023 och bygga en säkrare framtid tillsammans med oss!