Fira den nya världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022: Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet!Inledning

Livsmedelssäkerhet är en av de viktigaste frågor som världen står inför idag. Med global befolkningstillväxt, förändrade kostvanor och en ökning av livsmedelsburna sjukdomar finns det ett akut behov av förbättrade regler och standarder för livsmedelssäkerhet runt om i världen. För att betona vikten av detta utsåg Världshälsoorganisationen (WHO) den 7 juni 2021 till den nya världsdagen för livsmedelssäkerhet, ett evenemang för att uppmärksamma denna kritiska fråga. När vi blickar framåt mot 2022 är det dags att ansluta sig till den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet och fira den andra årliga New World Food Safety Day.

Vad är New World Food Safety Day?
New World Food Safety Day är en dag då man uppmärksammar vikten av livsmedelssäkerhet och ökar medvetenheten om den avgörande roll som livsmedelssäkerhet spelar för att skydda folkhälsan. Denna speciella dag är avsedd att samla ett brett spektrum av intressenter, från livsmedelsproducenter och återförsäljare till vårdpersonal och konsumentförespråkare, för att främja utbildning och träning i livsmedelssäkerhet. Genom att tillsammans fira den nya världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022 kan vi bidra till att få en verklig inverkan på den globala livsmedelsförsörjningen och förbättra livsmedelssäkerheten för alla.

Betydelsen av livsmedelssäkerhet
Att se till att våra livsmedel är säkra är absolut nödvändigt för att skydda folkhälsan. Dåligt hanterade och kontaminerade livsmedel kan leda till allvarliga sjukdomar, inklusive matförgiftning, och till och med dödsfall. Dessutom är livsmedelssäkerhet en viktig del av industrin och den ekonomiska utvecklingen, eftersom få människor kommer att köpa mat som inte har inspekterats eller som inte är säker att äta. Därför är det viktigt att vi investerar i lagstiftning och utbildning om livsmedelssäkerhet för att garantera alla konsumenters säkerhet.

Hur vi kan fira den nya världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022
Det finns många sätt att samlas och fira den nya världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022. Det kan handla om aktiviteter och evenemang som t.ex:

- Öka medvetenheten om vikten av livsmedelssäkerhet genom folkhälsokampanjer och utbildningstillfällen
- Stärka befintliga regler för livsmedelssäkerhet
- Stödja livsmedelsproducenter och återförsäljare i deras arbete med att garantera livsmedelssäkerhet
- Främja certifieringssystem för livsmedelssäkerhet.
- Främja antagandet av standarder för livsmedelssäkerhet i hela världen


Genom att tillsammans fira den nya världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022 kan vi spela en avgörande roll för att skydda folkhälsan och främja livsmedelssäkerheten runt om i världen. Genom samarbete och ökad medvetenhet kan vi arbeta för ett tryggt, säkert och hälsosamt globalt livsmedelssystem. Nu är det dags att ansluta sig till den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet och göra skillnad.