Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet på FAO:s världsdag för livsmedelssäkerhet 2023!Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet på FAO:s världsdag för livsmedelssäkerhet 2023!

Livsmedelssäkerhet är en viktig fråga för varje nation och varje person i världen. Varje år dör mer än två miljoner människor till följd av förorenade livsmedel eller vattenrelaterade sjukdomar. Människor i alla åldrar drabbas, och barn under fem år är särskilt sårbara. För att öka medvetenheten och stödja den globala rörelsen för säkra livsmedel och säkert vatten har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) utlyst den 7 juni till Världsdagen för livsmedelssäkerhet. Den här dagen uppmärksammar länder runt om i världen vikten av livsmedelssäkerhet och utbildar allmänheten i ämnet.

I år är temat för Världsdagen för livsmedelssäkerhet "Säker mat nu för en hälsosam framtid" och FAO uppmuntrar alla att ansluta sig till den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet. Så här kan du engagera dig för saken den 7 juni.

Vikten av livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är en viktig del av skyddet av människors hälsa, eftersom förorenade livsmedel kan orsaka en mängd olika sjukdomar. Livsmedelsburna sjukdomar kan orsakas av bakterier, virus, parasiter, toxiner eller kemikalier, och kan variera från milda symtom till livshotande komplikationer. Det är viktigt att se till att den mat vi konsumerar är säker och korrekt tillagad så att vi kan minska risken för att bli sjuka. Världshälsoorganisationen uppskattar att över 600 miljoner människor, eller en av tio, blir sjuka efter att ha ätit kontaminerad mat varje år.

Världsdagen för livsmedelssäkerhet

International Commission on Food Hygiene instiftade World Food Safety Day 2019 som ett årligt evenemang för att öka medvetenheten och utbilda samhällen om livsmedelssäkerhet. Varje år fokuserar FAO på ett nytt tema och tillhandahåller resurser och verktyg för att anordna evenemang och aktiviteter för att främja livsmedelssäkerhet. Årets tema är "Säker mat nu för en hälsosam framtid". FAO vill påminna alla om att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar kommer att gynna oss, både idag och i framtiden.

Bli delaktig i den globala rörelsen

Det finns många sätt att engagera sig i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet på Världsdagen för livsmedelssäkerhet. Här är några idéer:

1. Anordna ett evenemang - Skolor, universitet och andra organisationer kan anordna roliga och lärorika evenemang för att öka medvetenheten om livsmedelssäkerhet och uppmuntra till ansvarsfull livsmedelshantering.

2. Dela på sociala medier - Människor kan dela berättelser, tips och resurser om livsmedelssäkerhet på sociala medier för att sprida ordet och utbilda andra.

3. Delta i FAO:s kampanjer - FAO har olika kampanjer under året för att främja livsmedelssäkerhet. Människor kan delta i dessa kampanjer och dela sina berättelser för att hjälpa till att sprida budskapet.

4. Driv på för strängare regler - Intressegrupper och organisationer kan arbeta för att driva på för strängare regler för livsmedelssäkerhet och förbättrade standarder i livsmedelsförsörjningskedjan.

5. Donera till livsmedelssäkerhetsorganisationer - Donationer kan hjälpa livsmedelssäkerhetsorganisationer att fortsätta sitt arbete och göra en verklig skillnad i kampen mot livsmedelsburna sjukdomar.Alla har en roll att spela när det gäller att garantera säkerheten för den mat vi äter. Anslut dig till den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet på FAO:s världsdag för livsmedelssäkerhet den 7 juni och vidta åtgärder för att skydda din och andras hälsa. Om alla arbetar tillsammans kan vi göra verklig skillnad och skapa en hälsosammare framtid för alla.