Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet på Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2023 för att skydda liv och ge näring åt samhällen!Inledning

Världsdagen för livsmedelssäkerhet (WFSD) firas för att öka den globala medvetenheten om - och få allmänhetens stöd för - målet att främja säkra, näringsrika och högkvalitativa livsmedel. Den 7 juni 2023 kommer FN att fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet för fjärde gången. Årets tema är "Gå med i den globala rörelsen för livsmedelssäkerhet: Skydda liv och ge näring åt samhällen."

Målet bakom firandet av Världsdagen för livsmedelssäkerhet

Målet med att fira WFSD är att se till att alla, överallt, har tillgång till säkra och näringsrika livsmedel. Målet är att stödja en framtid med tryggad livsmedelsförsörjning där alla människor har tillgång till hälsosam kost, fri från mikrobiella och kemiska föroreningar. Syftet är också att skapa ett allmänt intresse för vikten av livsmedelssäkerhet - både i hemmet och på arbetsplatsen - samt att främja användningen av god jordbrukspraxis och ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Varför är livsmedelssäkerhet viktigt?

Livsmedelssäkerhet är avgörande för att skydda konsumenternas hälsa och skydda miljön. Kontaminering av livsmedel med farliga kemikalier och mikroorganismer kan leda till allvarliga sjukdomar som diarré, hepatit, kolera och salmonellos. Varje år rapporteras uppskattningsvis 600 miljoner fall av livsmedelsrelaterade sjukdomar i hela världen. Dessutom kan osäkra livsmedel också innehålla farliga kemikalier som kan skada människors hälsa och miljön.

Skyddar liv och ger näring åt samhällen

Världsdagen för livsmedelssäkerhet uppmuntrar individer, regeringar, företag och andra intressenter runt om i världen att gå samman i kampen mot livsmedelsburna sjukdomar. Alla uppmanas att följa riktlinjerna för livsmedelssäkerhet och att främja hygienrutiner i köket och andra områden där livsmedel hanteras. Detta kan bidra till att skydda liv och samhällen genom att minska de risker som är förknippade med kontaminerade livsmedel.

Idealiska metoder för att garantera livsmedelssäkerhet

Goda hygienrutiner, inklusive handtvätt, är viktiga för att förhindra spridning av skadliga bakterier och virus. Dessutom är det viktigt att förvara livsmedel i rena och täckta behållare och att se till att rätt temperatur hålls vid förvaring och tillagning av livsmedel. Korskontaminering mellan råa och tillagade livsmedel måste undvikas och råa produkter ska tvättas innan de äts. Att undvika gamla eller utgångna produkter är också viktigt för att säkerställa högkvalitativa och säkra livsmedel.

Regeringar och företag måste vidta åtgärder

Regeringar måste arbeta tillsammans med företag för att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats för att minska risken för livsmedelsburna sjukdomar. I detta ingår att införa effektiva regleringssystem som säkerställer att lagar, standarder och bestämmelser om livsmedelssäkerhet efterlevs. Företagen bör vidta åtgärder för att se till att de livsmedel de producerar är säkra att konsumera och att deras anställda har fått adekvat utbildning i livsmedelssäkerhet.Livsmedelssäkerhet är avgörande för att upprätthålla hälsan hos individer och samhällen över hela världen. WFSD ger en möjlighet att skapa global medvetenhet om vikten av livsmedelssäkerhet och att uppmana regeringar och företag att vidta åtgärder för att stärka livsmedelssäkerhetssystemen. Genom ökat samarbete och engagemang för att främja livsmedelssäkerhet kan vi skapa ett säkrare och mer hållbart livsmedelssystem för alla.