Fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet i Storbritannien 2023!Inledning
Världsdagen för livsmedelssäkerhet (WFSD) är en dag då vi firar och agerar för att främja livsmedelssäkerheten. Dagen firades första gången 2016 av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO). Det årliga evenemanget, som hålls den 7 juni, strävar efter att öka medvetenheten om livsmedelsburna sjukdomar och uppmuntra alla att delta i rörelsen för säkrare livsmedel. År 2021 kommer WFSD att firas även i Storbritannien. För att fira detta tillfälle tittar vi här på hur World Food Safety Day 2023 skulle kunna ta form i Storbritannien och hur alla kan delta i rörelsen för säkrare livsmedel.

Vad är World Food Safety Day?
World Food Safety Day instiftades 2016 som en internationell dag för att skapa medvetenhet om livsmedelssäkerhet och livsmedelsskydd. Syftet med dagen är att lyfta fram vikten av livsmedelssäkerhet och uppmärksamma konsekvenserna av osäkra livsmedelsmetoder. Varje år samlas organisationer och enskilda personer från hela världen för att delta i firandet och uppmuntra till åtgärder för bättre livsmedelssäkerhet. I år infaller WFSD den 7 juni och fokuserar på att fira "våra åtgärder för att göra livsmedel säkra".

Varför är Världsdagen för livsmedelssäkerhet viktig?
Livsmedelssäkerhet är en av de viktigaste aspekterna i alla livsmedelssystem. Dålig livsmedelssäkerhet kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive matförgiftning och till och med dödsfall. Det är därför det är så viktigt att se till att livsmedel är fria från föroreningar och andra skadliga ämnen. Världsdagen för livsmedelssäkerhet syftar till att utbilda människor om de åtgärder de kan vidta för att hålla sin mat säker och hälsosam. Genom att lyfta fram frågan om livsmedelssäkerhet och uppmuntra till handling försöker dagen förhindra livsmedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall.

Hur kan vi fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2023 i Storbritannien?
För att verkligen fira World Food Safety Day i Storbritannien finns det många sätt som enskilda personer eller organisationer kan engagera sig på. Ett sätt är att anordna ett evenemang för livsmedelssäkerhet i sitt närområde. Det kan handla om allt från offentliga samtal och föreläsningar till praktiska aktiviteter. Dessa evenemang ger allmänheten möjlighet att lära sig mer om livsmedelssäkerhet och förstå vikten av att hålla maten säker.

Organisationer kan också delta i Världsdagen för livsmedelssäkerhet genom att erbjuda specialrabatter på livsmedelssäkerhetsprodukter, till exempel livsmedelstermometrar och livsmedelshygienpaket. Detta kan bidra till att främja livsmedelssäkerhet och göra det enklare (och billigare) för människor att vidta de åtgärder som krävs för att hålla maten säker.

Ett annat bra sätt att fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet är att dela med sig av tips om livsmedelssäkerhet på sociala medier eller anordna en frågesport om livsmedelssäkerhet. Detta är ett underhållande och lärorikt sätt att engagera allmänheten i ämnet livsmedelssäkerhet.

Välgörenhetssektorns roll
Välgörenhetssektorn har en enorm roll att spela för att Världsdagen för livsmedelssäkerhet ska bli en framgång. Välgörenhetsorganisationer som British Heart Foundation och World Cancer Research Fund har utvecklat initiativ för att öka medvetenheten och samla in pengar för att minska antalet livsmedelsrelaterade sjukdomar. De använder kampanjer och insamlingsaktiviteter för att sprida kunskap om livsmedelssäkerhet och de åtgärder som kan vidtas för att förebygga livsmedelsburna sjukdomar. Genom att samarbeta med dessa välgörenhetsorganisationer kan enskilda personer och organisationer se till att World Food Safety Day 2023 firas i Storbritannien och blir ihågkommen under många år framöver.


Världsdagen för livsmedelssäkerhet är en viktig händelse att fira varje år. Genom att delta i aktiviteter och öka medvetenheten kan alla bidra till att göra maten säkrare. År 2023 bör Världsdagen för livsmedelssäkerhet firas även i Storbritannien. Vi kan alla göra vårt för att bidra till rörelsen för säkrare livsmedel genom att delta i evenemang eller donera till välgörenhetsorganisationer som hjälper till att sprida kunskap om livsmedelssäkerhet. Med allas hjälp kan vi göra skillnad och se till att Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2023 blir en framgångsrik dag.