Fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2023 och gå med i rörelsen för säkrare livsmedel!Inledning

Den 7 juni 2023 kommer världen att samlas för att fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet. Det är en dag då man uppmärksammar vikten av säkra livsmedel och behovet av att alla arbetar tillsammans för att säkerställa att alla livsmedel är säkra att konsumera. Världsdagen för livsmedelssäkerhet är ett tillfälle att uppmärksamma den globala krisen med osäkra livsmedel och främja förebyggande åtgärder som kan vidtas för att skydda konsumenterna från livsmedelsburna sjukdomar och andra livsmedelsrelaterade risker.

Behovet av säkrare livsmedel

Livsmedelssäkerhet är en viktig fråga i hela världen och är avgörande för människors hälsa och välbefinnande överallt. Tyvärr fortsätter kontaminerade livsmedel att vara ett stort folkhälsoproblem. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) "beräknas 600 miljoner - nästan 1 av 10 människor i världen - bli sjuka efter att ha ätit förorenad mat och 420 000 dör varje år, vilket resulterar i en förlust av 33 miljoner friska levnadsår (DALY)."

Den alarmerande statistiken belyser behovet av att säkerställa att alla livsmedel är säkra och fria från föroreningar och patogener. WHO rekommenderar också att regeringar, företag och privatpersoner vidtar åtgärder för att säkerställa att maten är säker innan den konsumeras. Dessa åtgärder omfattar att utveckla lagar om livsmedelssäkerhet, övervaka sanitetsstandarder och utbilda konsumenterna om säkra metoder för livsmedelshantering.

Gå med i rörelsen för säkrare livsmedel

Världsdagen för livsmedelssäkerhet är ett utmärkt tillfälle att ansluta sig till den globala rörelsen för säkrare livsmedel. Det finns många sätt att engagera sig och göra skillnad. Enskilda personer kan utbilda sig själva och sin omgivning om livsmedelssäkerhet och börja tillämpa säkra rutiner för livsmedelshantering. Företag kan vidta åtgärder för livsmedelssäkerhet, t.ex. anställa kvalificerad personal, investera i korrekta hygienrutiner och skapa effektiva system för spårning. Regeringar kan utveckla och genomdriva bestämmelser om livsmedelssäkerhet.

Fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2023

Den 7 juni 2023 kan privatpersoner, företag och myndigheter gå samman för att fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet. Årets tema är "Tillsammans kan vi göra det", som fokuserar på de kollektiva insatser som krävs för att säkerställa att alla livsmedel är säkra och fria från kontaminering. Alla kan spela en roll och vidta åtgärder för att skapa ett säkrare livsmedelssystem. Här är några idéer om hur du kan engagera dig:

Anordna lokala evenemang, t.ex. mässor om livsmedelssäkerhet, gemensamma matlagningar eller utbildningsseminarier.

Dela information om livsmedelssäkerhet på sociala medier och andra onlineplattformar.

Uppmuntra vänner, familj och kollegor att engagera sig i livsmedelssäkerhetsinitiativ.

Skriv brev till dina valda representanter och förespråka starkare lagar och förordningar om livsmedelssäkerhet.

Delta i aktiviteter i samband med Världsdagen för livsmedelssäkerhet på din arbetsplats eller i din skola.Världsdagen för livsmedelssäkerhet är en viktig påminnelse om att vi alla har ett ansvar för att se till att våra livsmedel är säkra att konsumera. Vi måste arbeta tillsammans för att vidta åtgärder för att minska livsmedelsburna sjukdomar och skapa ett säkrare livsmedelssystem. Den 7 juni 2023 kan vi tillsammans fira Världsdagen för livsmedelssäkerhet och visa vårt engagemang för att göra skillnad.