Nya World Food Prize: Upptäck framtidens mat


Inledning

Mat är ett universellt ämne som överskrider alla kulturer och civilisationer. Det är något som människor kan relatera till och som har varit en del av våra liv i århundraden. World Food Prize (WFP) är ett prestigefyllt pris som uppmärksammar individer över hela världen som har gjort betydande insatser för att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen och nutritionen. WFP strävar efter att upptäcka, erkänna och belöna de innovatörer som förändrar världens livsmedelssystem och förbättrar livet för människor i nöd genom att främja hälsosammare, mer produktiva och säkrare livsmedelsalternativ.

Vad är World Food Prize?

World Food Prize grundades 1986 av Norman E. Borlaug, nobelpristagare och känd jordbruksforskare. World Food Prize Foundation strävar efter att uppmuntra och erkänna banbrytande prestationer för att förbättra kvaliteten, kvantiteten eller tillgången på livsmedel över hela världen. Prisceremonin för World Food Prize hålls varje år den 16 oktober, vilket råkar vara samma dag som Världslivsmedelsdagen, för att hedra de personer vars arbete har stoppat hunger, förbättrat nutritionen och stött landsbygdsutvecklingen i hela världen.

Effekterna av World Food Prize

World Food Prize har en positiv inverkan genom att hedra och erkänna dem som har haft en inverkan på världen. Genom att uppmärksamma framstående personer som har ägnat sina liv åt att förbättra kvaliteten på och tillgången till livsmedel uppmuntrar och inspirerar priset andra att göra detsamma. Dessutom firar och hedrar man framgångarna för de personer som har gjort stora framsteg i kampen mot hunger och undernäring.

Dessutom erbjuder WFP utbildning och mentorskap till unga och framväxande ledare. Genom sina olika stipendieprogram försöker WFP upptäcka och utveckla en ny generation av globala ledare från alla bakgrunder som är kunniga och passionerade när det gäller att skapa lösningar på globala problem. Detta gör det möjligt för dem att göra förändringar som förbättrar kvaliteten på och tillgången till livsmedel runt om i världen.

Den globala räckvidden för World Food Prize
World Food Prize har en global räckvidd. Pristagarna kommer från olika bakgrunder och representerar länder från alla kontinenter. Priset fokuserar både på övergripande förändringar av livsmedelssystemen och på lokala gräsrotsinitiativ som har haft bestående effekter.

Årets pristagare av World Food Prize 2019 är till exempel Lawrence Haddad, som uppmärksammas för sin banbrytande forskning om sambandet mellan nutrition och ekonomisk tillväxt.

Mottagaren av 2018 års World Food Prize var Ruth Oniang'o, en kenyanskfödd nutritionist och professor som har arbetat för att förbättra nutritionen och minska livsmedelsosäkerheten i utvecklingsländer.

Upptäck framtidens livsmedel med det nya World Food Prize

WFP letar ständigt efter nya innovativa sätt att ta itu med globala frågor som rör livsmedelssäkerhet och nutrition. Det är genom dessa ansträngningar som WFP hoppas kunna upptäcka framtidens mat.

WFP har lanserat ett nytt initiativ som kallas New Generation World Food Prize (NGWFP). NGWFP uppmärksammar unga innovatörer (18-45 år) som driver på de globala ansträngningarna att utrota hungern i världen och förbättra nutritionen. Det nya priset är utformat för att uppmärksamma och hylla den inverkan som unga innovatörer har på att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen och nutritionen och för att uppmuntra fler av världens skarpaste hjärnor att ansluta sig till kampen mot hunger.


World Food Prize är ett kraftfullt erkännande system som belönar dem som har gjort banbrytande bidrag till att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen och nutrition. Genom att hylla de individer som har gjort skillnad inspireras en ny generation av innovatörer att fortsätta detta viktiga arbete. Genom sitt nya initiativ, NGWFP, banar WFP väg för framtidens livsmedel genom att uppmärksamma de unga, dynamiska individer som skapar innovativa lösningar på globala frågor.