Gå med i den nya världslivsmedelsorganisationen och revolutionera de globala livsmedelssystemen!Inledning

New World Food Organization (NWFO) är en internationell, icke-statlig organisation som fokuserar på att tillhandahålla lösningar på global livsmedelsosäkerhet och undernäring. Organisationen grundades 2018 av en grupp experter med en gemensam vision om en bättre värld där alla kan få tillgång till säkra, näringsrika och hållbara livsmedel och leva ett hälsosammare liv. NWFO har potential att revolutionera de globala livsmedelssystemen och främja en tryggare livsmedelsförsörjning i hela världen.

Vad gör den nya världslivsmedelsorganisationen?

Målet med NWFO är att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen genom att tillhandahålla innovativa lösningar för att utrota hunger och undernäring. För att göra detta använder organisationen en heltäckande strategi som omfattar forskning, partnerskap, påverkansarbete och policyutveckling.

Till att börja med bedriver NWFO forskning för att identifiera orsakerna till och effekterna av osäker livsmedelsförsörjning runt om i världen. Genom denna forskning hoppas organisationen få en bättre förståelse för de utmaningar som länder och samhällen står inför för att kunna utveckla effektiva policyer och program.

NWFO arbetar också för att bygga starka partnerskap mellan regeringar, civilsamhällesorganisationer och den privata sektorn för att skapa långsiktiga, hållbara lösningar för osäker livsmedelsförsörjning. Detta inkluderar att stödja lokal livsmedelsproduktion, minska negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion och förbättra tillgången till hälsosam och prisvärd mat.

Förutom att bygga partnerskap bedriver NWFO påverkansarbete och policyutveckling. Detta innebär att man arbetar direkt med beslutsfattare för att förespråka förbättrad livsmedelspolitik som återspeglar behoven hos utsatta befolkningar. Organisationen samarbetar också med medier för att öka medvetenheten om den globala livsmedelsosäkerheten och behovet av förändring.

Hur kan vi gå med i den nya världslivsmedelsorganisationen?

Det första steget för att gå med i NWFO är att bli medlem i organisationen. Medlemskap är öppet för individer, organisationer och regeringar som är engagerade i att främja livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Som medlem kan man delta i NWFO:s kommittéer, evenemang och aktiviteter. De kan också ansöka om bidrag och andra finansieringsmöjligheter för att stödja sina ansträngningar att utmana livsmedelsosäkerhet.

För organisationer och regeringar som är intresserade av att gå med i NWFO är processen något annorlunda. Organisationer och regeringar måste först skicka in en ansökan för granskning av NWFO:s styrelse. Om de accepteras kan dessa medlemmar arbeta med NWFO i samarbetsprojekt och dra nytta av organisationens resurser.New World Food Organization är en mäktig kraft för positiv förändring i kampen mot global osäker livsmedelsförsörjning och undernäring. Genom att tillhandahålla forskning, partnerskap, påverkansarbete och policyutveckling har NWFO potential att revolutionera de globala livsmedelssystemen och skapa varaktig livsmedelssäkerhet för alla. Alla som är intresserade av att gå med i NWFO kan bli medlemmar eller ansöka om medlemskap för organisationer och regeringar. Tillsammans kan vi göra skillnad och delta i arbetet för att utrota hunger och undernäring.