Låsa upp ditt barns potential på New Healthy Mind International School - Anmäl dig idag!Utveckla ditt barns potential på New Healthy Mind International School - anmäl dig idag!

En bra utbildning är en av de viktigaste gåvorna föräldrar kan ge sina barn. Idag finns det en mängd olika alternativ för studenter att få en utbildning. Ett av de bästa alternativen är New Healthy Mind International School (NHMIS). Skolan erbjuder en omvårdande och spännande miljö som frigör elevernas potential och uppmuntrar dem att bli mångsidiga individer.

Vad kan NHMIS göra för ditt barn?

På NHMIS förstår vi att varje barn är speciellt på sitt eget sätt. Vi strävar efter att vårda varje elevs talanger och drömmar samtidigt som vi hjälper dem att bli framgångsrika i livet. Våra lärare, studievägledare och andra medarbetare är engagerade i att ge våra elever den bästa möjliga inlärningsupplevelsen.

Några av fördelarna med att skicka ditt barn till NHMIS är

- Ett rigoröst akademiskt program som fokuserar på kritiskt tänkande, problemlösning och innovation

- En mångkulturell läroplan som främjar mångkulturalism

- Eleverna lär sig att bli självständiga, ansvarstagande medborgare med starka värderingar

- En rad fritidsaktiviteter och inlärningsupplevelser som robotik, kodning och lektioner i främmande språk

- Tonvikt på personlig utveckling och emotionellt lärande

- Eleverna uppmuntras att följa sina passioner och intressen

- En engagerande och stödjande inlärningsmiljö

Hur NHMIS förbereder ditt barn för framtiden

På NHMIS tror vi på att förbereda våra elever för framtiden. Vi förser våra elever med de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas i en ständigt föränderlig värld.

Våra elever är utrustade med de nödvändiga verktygen och resurserna för att ta itu med utmaningar och utveckla innovativa lösningar. Vi fokuserar på att utveckla "hela" människan genom att lära dem att tänka kritiskt, samarbeta och kommunicera effektivt. Dessutom får våra elever lära sig att vara aktiva och engagerade världsmedborgare.

Vi införlivar också teknik i vår läroplan för att säkerställa att våra elever är förberedda för den snabbt föränderliga tekniska världen. Vår användning av onlineplattformar och projektbaserat lärande gör det möjligt för våra elever att utveckla de färdigheter de behöver för att utmärka sig i dagens digitala tidsålder.

Varför välja NHMIS?

På NHMIS är vi stolta över vårt åtagande att ge våra elever bästa möjliga utbildning. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter och resurser för att hjälpa våra elever att nå sin fulla potential.

Vår personal är högt kvalificerad och erfaren - engagerad i att hjälpa våra elever att växa akademiskt och personligt. Vi betonar också karaktärsutveckling och ger våra elever det stöd de behöver för att lyckas.

Dessutom värdesätter vi våra föräldrars engagemang i deras barns utbildningsupplevelse. Vi erbjuder en mängd olika möjligheter för föräldrar att engagera sig och uppmuntrar dem att hålla sig uppdaterade om sitt barns framsteg.

Anmäl dig till NHMIS idag!

På NHMIS strävar vi efter att ge våra elever en holistisk utbildning som förbereder dem för framtiden. Vi har skapat en vårdande och stimulerande inlärningsmiljö som hjälper våra elever att nå sin fulla potential.

Vi inbjuder dig att komma och se vad NHMIS har att erbjuda! Boka en rundtur idag och upptäck hur vi kan frigöra ditt barns potential. Med vår utmärkta fakultet och våra resurser kommer ditt barn att få bästa möjliga utbildning.

Så vänta inte - anmäl ditt barn till NHMIS och frigör deras potential redan idag!