Möt expertläkarna vid Michigans nya Mind Institute - ledande inom mental hälsovårdInledning
Möt expertläkarna vid Michigans New Mind Institute - ledande inom mentalvård

Den mentala hälsokrisen i USA
Psykisk ohälsa blir ett allt större problem i USA. Enligt National Alliance on Mental Illness (NAMI) lever en av fem vuxna med en psykisk sjukdom. Depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom och andra humörsjukdomar har blivit allt vanligare. Ännu värre är att ungefär hälften av dem som drabbas av psykiska sjukdomar inte får den behandling de behöver.

Behovet av heltäckande vård för psykisk hälsa
För att bekämpa denna epidemi är det viktigt med omfattande mentalvårdstjänster. Människor behöver tillgång till en mängd olika resurser, inklusive specialiserad vård, medicinering och terapi. Det är därför Michigans New Mind Institute har blivit den främsta destinationen för mental hälsovård. Institutet är ledande när det gäller att leverera tillgänglig, personlig och evidensbaserad vård.

Möt experterna på Michigans New Mind Institute
Expertteamet vid Michigan's New Mind Institute har noggrant satts samman för att kunna erbjuda bästa möjliga mentalvård. De drivs av en passion för att erbjuda effektiv och prisvärd vård till sina patienter. Här tar vi en närmare titt på några av institutets främsta läkare.

Dr. William Offord
Dr. Offord är chef för Michigans New Mind Institute. Han har över 15 års erfarenhet av mental hälsovård vid institutet. Han är specialiserad på behandling av humörsjukdomar som depression, ångest, tvångssyndrom och bipolär sjukdom. Dr. Offord förespråkar en helhetssyn på psykisk hälsa, med livsstilsförändringar, kognitiva beteendetekniker och läkemedelshantering.

Dr. Karyn Johnson
Dr. Johnson är institutets psykiater. Hon är specialiserad på både kortsiktiga och långsiktiga behandlingsstrategier, inklusive läkemedelshantering och psykoterapi. Dr. Johnsons tillvägagångssätt innefattar en förståelse för de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som bidrar till psykiskt välbefinnande. Hennes expertis ligger i att behandla vuxna och ungdomar med humörstörningar, ångeststörningar och psykotiska störningar.

Dr. Christina Nguyen
Dr. Nguyen är expert inom området barn- och ungdomspsykiatri. Hon fokuserar på att ge barn och tonåringar vård av högsta kvalitet, med hjälp av evidensbaserade behandlingar och individuella vårdplaner. Dr. Nguyen betonar vikten av att ta ett helhetsgrepp om psykisk hälsa och betonar vikten av kost, motion och familjestöd. Hon är också specialiserad på att ta hand om barn med uppmärksamhetsstörningar, autismspektrumstörningar och inlärningssvårigheter.

Dr. Adam Smith
Dr. Smith leder institutets forskningsinsatser. Hans intressen omfattar nya farmakologiska interventioner för psykiska problem samt kliniska prövningar. Dr. Smith arbetar också nära institutets kliniska team för att säkerställa att alla behandlingar uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och effektivitet.


Michigans New Mind Institute är ledande när det gäller att tillhandahålla omfattande och högkvalitativ mentalvård. Deras team av engagerade experter är fast beslutna att tillhandahålla bästa möjliga vård för sina patienter. Med sitt engagemang för evidensbaserade behandlingar och individanpassning kommer Michigan's New Mind Institute säkert att förbli en pålitlig källa till mental hälsovård under många år framöver.