Upptäck en ny väg till mental hälsa på vår klinik i PasadenaInledning

Psykisk hälsa spelar en viktig roll för vårt allmänna välbefinnande. Tyvärr är det många av oss som inte känner igen tecken och symtom på psykisk ohälsa förrän det är för sent att söka hjälp från en professionell. Tack och lov finns det kliniker och terapicenter som erbjuder tjänster för att hjälpa individer och familjer med psykiska problem. En sådan klinik är vår klinik Discover a New Path to Mental Wellness i Pasadena, Kalifornien. Vi är dedikerade till att tillhandahålla omfattande mentalvårdstjänster till individer och familjer i södra Kalifornien.

Omfattande tjänster

På Discover a New Path to Mental Wellness Clinic erbjuder vi omfattande tjänster för individer och familjer som har problem med sin psykiska hälsa. Vårt erfarna och empatiska team av terapeuter, psykologer och socialarbetare är dedikerade till att tillhandahålla evidensbaserad behandling som är skräddarsydd för att möta de unika behoven hos varje person eller familj. Våra tjänster omfattar individuell rådgivning, familjerådgivning och grupprådgivning, samt intensiva slutenvårds- och öppenvårdsprogram som är utformade för att hjälpa dem som kämpar med missbruk och andra psykiska utmaningar.

Patienter drar nytta av ytterligare tjänster

Förutom traditionell rådgivning och terapi erbjuder vi också ett brett utbud av ytterligare tjänster som kan vara till nytta för våra patienter. Vi erbjuder stödgrupper och utbildningsworkshops under hela året som kan vara till nytta för individer och familjer som kämpar med psykiska problem. Vi har också ett välsorterat bibliotek som innehåller en mängd olika böcker om ämnen som rör psykisk hälsa, samt filmer och videospel som är skräddarsydda för att hjälpa individer att hantera stress och ångest.

Integrativ vård

På Discover a New Path to Mental Wellness Clinic tror vi på ett integrativt förhållningssätt till vården. Vi förstår att psykiska problem också kan ha fysiska komponenter, och vi strävar efter att erbjuda personlig, heltäckande vård som tar upp alla problemområden. Vårt erfarna team använder tekniker från andningsövningar och mindfulness till meditation och yoga, samt mer traditionella metoder.

Stödjande miljö

Vi tror på att skapa en stödjande miljö för våra patienter, eftersom det hjälper dem att känna sig bekväma och trygga när de står inför sina utmaningar. Vårt team är engagerat i att hjälpa människor att ta kontroll över sin mentala hälsa och att ge individer och familjer möjlighet att leva ett hälsosammare liv.Psykisk hälsa spelar en viktig roll för vårt allmänna välbefinnande, och att söka hjälp från en kvalificerad yrkesperson är avgörande för dem som kämpar med psykiska problem. På Discover a New Path to Mental Wellness Clinic är vi dedikerade till att tillhandahålla omfattande, evidensbaserad vård till individer och familjer. Genom vår integrativa vårdstrategi erbjuder vi en mängd olika tjänster som är utformade för att tillgodose varje persons unika behov och hjälpa dem att leva ett hälsosammare och lyckligare liv.