Frigör din fulla potential på Pasadenas främsta institut för mental hälsaFrigör din fulla potential på Pasadenas främsta institut för mental hälsa

Att fatta beslutet att söka professionell hjälp för känslomässiga, mentala och beteendemässiga hälsoproblem är ett stort steg. För många individer har Pasadenas Premier Mind Health Institute (PMHI) hjälpt tusentals människor att frigöra sin fulla potential och uppnå optimalt psykiskt välbefinnande. Genom att behandla psykologiska och beteendemässiga störningar på ett heltäckande sätt erbjuder PMHI innovativa behandlingar och banbrytande terapier som gör det möjligt för kunderna att ta kontroll över sina liv och leva med mål och mening.

Omfattande psykiatriska tjänster

På PMHI får kunderna omfattande psykiatriska tjänster som är skräddarsydda efter deras individuella behov. Från läkemedelshantering och psykoterapi till omfattande utvärderingar och diagnostiska bedömningar, säkerställer PMHI att varje klient får vård av högsta kvalitet. Teamet på PMHI förstår komplexiteten i psykisk sjukdom och arbetar för att säkerställa att varje klient får den mest effektiva behandlingen som möjligt.

Personalen på PMHI strävar också efter att erbjuda en trygg och stödjande miljö och att skapa individuella behandlingsplaner för att hjälpa klienterna att nå sina mål. Genom evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptans- och åtagandeterapi (ACT) kan klienterna utforska och arbeta för att lösa problem som orsakar lidande i deras liv.

Förutom traditionella terapier erbjuder PMHI holistiska behandlingar som kombinerar sinne, kropp och själ för en mer omfattande strategi för psykisk hälsa. Detta inkluderar energibaserade terapier som Reiki och Emotional Freedom Technique (EFT). Dessa behandlingar kan bidra till att minska stress, öka avslappningen och främja det allmänna välbefinnandet.

Behandling av samtidiga sjukdomar

På PMHI är teamet specialiserat på att behandla samsjuklighet. Samsjuklighet uppstår när flera psykiska tillstånd förekommer samtidigt.

Dessa störningar kan inkludera depression, ångest, missbruksproblem och andra psykiska problem. Teamet på PMHI hjälper kunderna att integrera sina symtom i en övergripande behandlingsplan. PMHI erbjuder också en rad stödgrupper och workshops som är särskilt utformade för att ta itu med samtidiga störningar.

Medkännande vårdgivare

På PMHI kan kunderna vara säkra på att de är i händerna på erfarna och kunniga medarbetare. Personalen på PMHI består av psykiatriker, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, kuratorer med flera.

PMHI är stolta över att erbjuda en varm och medkännande atmosfär. Varje patient behandlas med respekt och värdighet, och personalen är engagerad i att hjälpa till att bygga en förtroendefull relation mellan patient och vårdgivare.

Få det stöd du behöver

På PMHI kan kunderna få det stöd de behöver för att frigöra sin fulla potential. Genom att erbjuda omfattande behandlingar och banbrytande terapier hjälper PMHI sina kunder att ta tillbaka kontrollen över sina liv och nå sina mål. Med ett välutbildat och medkännande team av behandlare kan kunderna lita på att deras psykiska behov tas på allvar och att de kommer att få de verktyg de behöver för att leva ett hälsosammare och mer tillfredsställande liv.